Svetonedjeljska cesta 70, 10431 Sveta Nedjelja
+3851 3372 140
juraj.mlinar.i.sinovi1@zg.t-com.hr

Kontakt

Adresa:

Svetonedjeljska cesta 70, 10431 Sveta Nedjelja

Telefon:

+3851 3372 140, +3851 3373 405

Mob:

+38598 809 141

Fax:

+3851 3372 166

E-mail:

juraj.mlinar.i.sinovi1@zg.t-com.hr

Javite nam se!

Gdje smo